Dzięku­je­my za zakup paki­etu szkole­niowego Stop Stres Pre­mi­um (szkole­nia intrene­towe)

Aby zacząć korzys­tać ze szkoleń musisz zare­je­strować się na naszej plat­formie szkole­niowej.

Oto link do rejes­tracji:
http://akademia.well-life.pl/splus