Dzięku­je­my za zakup paki­etu szkole­niowego Well-Life Pre­mi­um (on-line)

Aby zacząć korzys­tać ze szkoleń musisz zare­je­strować się na naszej plat­formie szkoleniowej.

Oto link do rejestracji:
http://akademia.well-life.pl/premiumon/