12 miesięczny dostęp do video szkolenia: Jak wzmacniać 5 psychologicznych kompetencji, które podnoszą jakość codziennego życia, a jednocześnie chronią przed doświadczaniem kryzysów?

197,00 

12 miesięczny dostęp do video szkolenia: Jak wzmacniać 5 psychologicznych kompetencji, które podnoszą jakość codziennego życia, a jednocześnie chronią przed doświadczaniem kryzysów?