Kryzysowy Coaching i Mentoring Finansowy™ — pakiet video)

770,00  427,00 

Kryzysowy Coach­ing i Men­tor­ing Finan­sowy™

  • dostęp do nagra­nia video szkole­nia stacjonarnego “Kryzysowy Men­tor­ing Finan­sowy”
  •  dostęp do nagra­nia video szkole­nia stacjonarnego “Psy­cholo­gia Zmi­any i Osią­ga­nia Celów”
  •  udzi­ał w dodatkowych webi­na­rach szkole­niowych
  •  12 miesięczny dostęp do plat­formy szkole­niowej
SKU: KMF‑1–1 Kat­e­go­ria: