Kryzysowy Coaching i Mentoring Finansowy™ — pakiet video)

427,00 

Kryzysowy Coach­ing i Men­tor­ing Finansowy™

  • dostęp do nagra­nia video szkole­nia stacjonarnego “Kryzysowy Men­tor­ing Finansowy”
  •  dostęp do nagra­nia video szkole­nia stacjonarnego “Psy­cholo­gia Zmi­any i Osią­ga­nia Celów”
  •  udzi­ał w dodatkowych webi­na­rach szkoleniowych
  •  12 miesięczny dostęp do plat­formy szkoleniowej
SKU: KMF‑1–1 Kat­e­go­ria: